Wide Show

周日 10:00-11:15

Wide Show

去年10月開始播出後引起巨大反響的深夜節目“Wide Show”從今年4月開始升到周日白天啦。由東野幸治和松本人誌挑大梁,迎來各期豪華嘉賓,對各類時事,話題評點江山。

演員

主持:東野幸治 三田友梨佳(富士電視臺播音員)
嘉賓: 松本人志 其他

error: